Welkom bij Vredesmachten

De Identiteitsgroep Vredesmachten(IVM) vormt, als onderdeel van de Bond van Wapenbroeders, een paraplu waaronder verschillende leden van verschillende uitzendingen elkaar kunnen vinden.

Alle leden van de Identiteitsgroep Vredesmachten zijn veteraan

De doelstellingen van de Identiteitsgroep Vredesmachten zijn:

 •     Het door activiteiten kweken en bevorderen van de saamhorigheid;
 •     Het behartigen van de individuele belangen;
 •     Het herdenken van de omgekomen lotgenoten;
 •     Aandacht hebben voor de nabestaanden van onze omgekomen lotgenoten;
 •     Aandacht hebben voor de achterban van de personen die uitgezonden zijn of zijn geweest;
 •     Het onderhouden en bevorderen van contacten en samenwerking met andere afdelingen
     en Identiteitsgroepen van de Bond  van Wapenbroeders;
 •     Het bevorderen, onderhouden en samenwerken met verenigingen en andere instanties
      met gelijke doelstellingen.

De leden van de Identiteitsgroep Vredesmachten kunnen overal vandaan komen en omgekeerd
kunnen zij ook overal geweest zijn.
De leden moeten namelijk wel uitgezonden zijn geweest en ook nog "in dienst van de vrede"
hebben gewerkt.
Het maakt niet uit of men daarbij van de landmacht, luchtmacht, marine of Koninklijke marechaussee was of misschien nog is.
Ook maakt het niet uit of men te maken heeft gehad met "Peace keeping" of "Peace enforcement".
In wezen is iedereen welkom.

 

Image

 

Om één en ander te onderbouwen en te versterken hopen wij dit te bereiken door:

 1. 1. Het organiseren van reünies;
 2. 2. Het bezoeken van en deelnemen aan officiële herdenkingen zoals in Havelte
      en op het ereveld te Loenen(Gld.);
 3. 3. Het deelnemen in detachementverband van de Identiteitsgroep Vredesmachten
      aan diverse defilés.
 4. 4. Allerlei andere activiteiten waarbij wij ons als "vredesmachters" op een goede
      manier kunnen presenteren waardoor wij hopen de erkenning te krijgen die
      andere veteranen ook hebben gekregen;
 5. 5. Het bezoeken, indien mogelijk op uitnodiging, van andere instanties die zich
      hebben bezig gehouden of nog bezig houden met allerlei zaken die met vrede
      te maken hebben.

Dat het bestuur dit niet alleen kan moge duidelijk zijn. Het bestuur rekent dan ook op de steun van zijn leden maar ook op andere vredesmachters die bepaalde ideeën hebben.

U ziet dus:
De Identiteitsgroep Vredesmachten is er voor iedereen!

Copyrights 2016 Identiteitsgroep Vredesmachten
Scroll naar boven