Reünie Afrika missies

Wij hebben het genoegen u en uw partner uit te nodigen voor de jaarlijkse reünie die wordt georganiseerd door de Identiteitsgroep Vredesmachten van de Bond van Wapenbroeders.

De reünie 2012 staat in het teken van de Afrika-missies. Uitgenodigd worden: de leden van de Identiteitsgroep Vredesmachten en alle (ex)militairen die hebben deelgenomen aan de diverse missies in Afrika o.a. EUFOR Tchad/RCA, Sudan, UNMIL, Congo, UNOMUR/UNOMIR, Burundi, UNAVEM 2/3, UNTAG, UNOMSA, UNOMOZ, UNOC, UNMEE, enz. het maakt niet uit in welk verband dit is geweest VN, NAVO, EU enz.
Deze reünie wordt krijgsmachtbreed opgezet. Dus iedereen is welkom:  KM, KL, KLU, KMar.

De reünie wordt gehouden op vrijdag 26 oktober 2012 op de Bernhard kazerne te Amersfoort gebouw R.
U en uw partner worden verwacht tussen 10.00 uur en 10.30 uur voor de koffie met cake. Tussen de middag wordt een warm buffet opgediend.
Er zullen vertegenwoordigers aanwezig zijn van het Veteranen Instituut, De Basis en de Bond van Wapenbroeders om u desgevraagd te informeren over die organisaties.
De reünie zal om 16.00 uur eindigen.

De deelnemersprijs is vastgesteld op € 10,- per persoon inclusief de lunch.
Aanmeldingen en betalingen dienen voor 12 oktober 2012 binnen te zijn.
Uw aanmelding is pas definitief wanneer alle benodigde gegevens, zie aanmeldformulier  zijn ontvangen en na betaling van het verschuldigde bedrag.
Aanmeldingen bij voorkeur via de website, of bij de reuniecommissie van de IVM.
Betalingen op bankrekeningnr.  157455971 t.n.v. Bond van Wapenbroeders (IVM) te Aduard, of via Ideal op de website.

De organisatoren hopen u op deze reünie, die is bedoeld om de binding en de kameraadschap te onderhouden en te verstevigen, in grote aantallen te mogen ontmoeten.

Aanmeldingen en nadere informatie:
Frank Kluiters, reuniecommissie IVM
Albert Schweitzerlaan 10,
2641 ZT Pijnacker.

 

 

Ongeveer één week voor de reünie ontvangt u een uitnodiging/toegangsbewijs/routebeschrijving.

Het bestuur van de IVM bestaat uit:  Joop Hazeu, Frank Kluiters, Ruud v.d.Heuvel,
Edwin Dokter, René Penning, Robert Kok en Ronald Vels.

Copyrights 2016 Identiteitsgroep Vredesmachten
Scroll naar boven