Internationale militaire bedevaart

 

Stichting Militaire Lourdes Bedevaart

 

Nederlandse militairen mededragers Mariabeeld bij processie in Lourdes
Inschrijving 61e internationale militaire bedevaart nog open tot 1 maart 2019

De delegatie uit de Verenigde Staten heeft, naast Canada, ook Nederland gevraagd enkele militairen te leveren voor het dragen van het Mariabeeld in Lourdes. Daar vindt dit jaar van 17 tot en met 19 mei de 61e editie plaats van de Internationale Militaire Lourdesbedevaart. Het mogen dragen van het beeld tijdens de lichtprocessie wordt beschouwd als een grote eer.

Aalmoezenier Tim van Kesteren: “Wij zijn verrast en verheugd dat de Amerikanen ons willen laten delen in dit privilege. Tijdens de internationale voorbereidingsconferentie, waar ik zelf bij aanwezig was, heeft de Amerikaanse generaal die hun delegatie leidde Canada en Nederland uitgenodigd om dragers te leveren. Natuurlijk hebben we meteen enthousiast ‘ja’ gezegd.”

Sinds 1957 reizen militairen vanuit de gehele wereld één keer per jaar massaal naar Lourdes. Ook dit jaar zullen er naar verwachting zo’n 13.000 militaire pelgrims afreizen naar het heiligdom aan de voet van de Pyreneeën.  De omvang van de Nederlandse delegatie bedraagt ongeveer 200 tot 300 personen. Tot 1 maart 2019 kunnen Nederlandse militairen zich inschrijven voor deelname aan de reis naar Zuid-Frankrijk. Deelname staat open voor zowel militairen in actieve dienst als oudgedienden. Zij mogen allemaal een introduce(e) meenemen.

De jaarlijkse Internationale Militaire Lourdesbedevaart verandert de stad Lourdes in een bontgekleurd spektakel. De meeste onderdelen van het programma lopen de militairen in vol ceremonieel tenue, variërend van kozakken met enorme kromzwaarden, tot massa’s carabinieri. Een grote diversiteit aan militaire muziekkapellen zorgt voor muzikale omlijsting. Voor de meeste deelnemers staat niet genezing centraal van een vervelende aandoening, of het afsmeken van persoonlijk succes. Het militaire bedevaartprogramma staat in het teken van verbroedering tussen alle volkeren. Dit jaar is het officiële thema: ‘Zoek de vrede en streef die na’ (Psalm 34, vers 15).

Lourdes is de plaats waar in 1858 Maria is verschenen aan de toen 14 jaar oude Bernadette Soubirous. Bij haar zoektocht naar brandhout nabij de grot van Massabielle verscheen daar aan haar een in stralend wit geklede dame die zich later aan Bernadette bekendmaakte als ‘De Onbevlekte Ontvangenis’. Op aanwijzing van de dame krabbelde het meisje grond weg in de grot en ontsprong op deze plek een zuivere bron op de plek waar meestal vuilnis uit de stad werd verbrand. De chemische eigenschappen van het nog altijd stromende bronwater zijn strikt genomen niet anders dan heel normaal puur bergwater. Desalniettemin is er een groot aantal indrukwekkende getuigenissen van zieken die genezen zijn na een bad, of het drinken ervan.

Voor meer informatie en het inschrijven voor deelname kunt  u terecht op: https://www.militairebedevaart.nl/

 

Wilt u ook lid worden van Identiteitsgroep Vredesmachten?

Copyrights 2016 Identiteitsgroep Vredesmachten
Scroll naar boven