Koning en Koningin: warme band met krijgsmacht

Koning Willem-Alexander heeft vandaag laten weten dat hij en Koningin Máxima een warme band voelen met Defensie. De krijgsmacht kan rekenen op hun blijvende steun en belangstelling, zo laat de Koning weten in een Dagorder aan de militairen en burgermedewerkers van Defensie.
Hier volgt de integrale tekst.

VAN ZIJNE MAJESTEIT KONING WILLEM-ALEXANDER
Nu ik het Koningschap op mij heb genomen, wil ik mij richten tot u, Nederlandse militairen en burgers die samen onze krijgsmacht vormen.
De Nederlandse krijgsmacht vervult een voorname rol in het voorkomen van oorlog, het verdedigen van onze vrijheid, het handhaven van vrede en recht en het behartigen van de belangen van het Koninkrijk.
Gedurende de regeerperiode van mijn Moeder – maar ook uit eigen ervaring – heb ik mogen constateren dat u de taken behorende bij uw opdracht steeds met toewijding en grote kennis van zaken volbrengt. Als het er echt om gaat, staat u er. In eigen land, maar ook wereldwijd.
De krijgsmacht is met de samenleving aan veranderingen onderhevig en heeft zich ontwikkeld tot een moderne, professionele organisatie die steeds meer internationaal is georiënteerd.
Dat de keuze om het Koninkrijk te dienen soms grote offers vraagt, is ook de afgelopen jaren gebleken. Het is daarom met het grootste respect dat ik de gesneuvelde militairen gedenk en dat mijn gedachten uitgaan naar de gewonden.
Mijn waardering gaat uit naar u, die zich bereid heeft getoond de verantwoordelijkheid op zich te nemen om overal ter wereld het Koninkrijk en zijn bondgenoten te dienen.
Hare Majesteit Koningin Máxima en ik voelen een warme band met de krijgsmacht en u kunt rekenen op onze blijvende steun en belangstelling.
Ik vertrouw, ook in de toekomst, op uw inzet.
30 april 2013

Waardering

Koningin Beatrix sprak vanmorgen in een Dagorder haar waardering uit voor het Defensiepersoneel.

Dagorder Koning Willem-AlexanderWebpagina | 30 april 2013 | pdf, 1 pagina, 2 mB

Bron:www.defensie.nl

 

Copyrights 2016 Identiteitsgroep Vredesmachten
Scroll naar boven