IVM Ledenbijeenkomst

Uitnodiging IVM ledenbijeenkomst

 

Beste IVM-er,

 

Wij hebben het genoegen u en uw partner uit te nodigen voor de jaarlijkse ledenbijeenkomst/ reünie die wordt georganiseerd door de Identiteitsgroep Vredesmachten van de Bond van Wapenbroeders.

 

De ledenbijeenkomst is speciaal voor leden van de IVM en hun partners.

Op deze dag wordt er tevens een reünie georganiseerd met dit jaar als thema:

Alle missies gehouden in Afrika. Deze reünie wordt krijgsmachtbreed opgezet.

 

De ledenbijeenkomst/reünie wordt gehouden op vrijdag 26 oktober 2012 op de Bernhard kazerne te Amersfoort gebouw R.

 

U en uw partner worden verwacht tussen 10.00 uur en 10.30 uur voor de koffie met cake. Tussen de middag wordt een buffet opgediend.

Er zullen vertegenwoordigers aanwezig zijn van het Veteranen Instituut, De Basis en de Bond van Wapenbroeders om u desgevraagd te informeren over die organisaties.

De reünie zal om 16.00 uur eindigen.

 

Deelname aan de ledenbijeenkomst en de reünie is voor IVM leden gratis.

De deelnemersprijs voor partners is vastgesteld op € 5,-

Aanmeldingen en betalingen dienen voor 12 oktober 2012 binnen te zijn.

Vooraf aanmelden is strikt noodzakelijk!!!

Aanmeldingen bij voorkeur per email  bij de reuniecommissie van de IVM.

Betalingen op bankrekeningnr.  157455971 t.n.v. Bond van Wapenbroeders (IVM) te Aduard.

 

Het bestuur hoopt u op deze dag te mogen verwelkomen.

 

Aanmeldingen en nadere informatie ledenbijeenkomst./ reunie:

  webredactie.ivm@gmail.com

 

Meer informatie over de IVM:

Robert Kok, Secretaris IV 

secretaris.ivm@gmail.com

 

Copyrights 2016 Identiteitsgroep Vredesmachten
Scroll naar boven