Herdenking bevrijding van Tilburg / Vredehof

Bevrijding van Tilburg.

Op 27 oktober jl was het 72 jaar geleden dat Tilburg werd bevrijd.
Op meerdere plaatsen binnen de gemeente wordt de bevrijding herdacht. Bij 2 herdenkingen was een vertegenwoordiging aanwezig van de IVM.
11.00 uur op de begraafplaats Vredehof aan de Gilzerbaan.

De herdenking bij de Gilzerbaan wordt georganiseerd door de plaatselijke afdeling van de Bond van Wapenbroeders. Op uitnodiging was de IVM bij deze herdenking aanwezig. De IVM werd vertegenwoordigd door de voorzitter, Dhr. T. Monserrate Carvache Sijm. Bij de herdenking waren zowel jonge als oudere veteranen, de locoburgemeester, een aantal raadsleden maar ook Belgische Oud Strijders aanwezig.
De herdenking begon met de opkomst van de banieren en vaandels onder leiding van de piper. Na een openingswoord van de voorzitter, dhr. Jan Schrijver, volgde een korte toespraak van de loco-burgemeester, dhr. Erik de Ridder over de betekenis van vrijheid.
Hierna vertelde dhr. Hans Kroes het verhaal van de bemanning van een lancaster bommenwerper waarvan een aantal op Vredehof zijn begraven.

De graven bij de begraafplaats zijn geadopteerd door een basisschool (OBS de Blaak) in de wijk. Elk jaar tijdens de herdenking dragen een aantal leerlingen van de school uit groep 8 het monument over aan leerlingen van groep 7.
Na het spelen van de “last post” en de minuut stilte werden de kransen en bloemstukken gelegd. Vervolgens werd het lied “We’ll meet again” live gezongen en volgde het slotwoord. Na de afmars van de banieren en vaandels konden de aanwezigen langs de graven lopen en onder het genot van een kopje koffie of thee nog even napraten.

Voor foto’s van de herdenking kunt u klikken op de onderstaande links:

foto’s deel 1
foto’s deel 2
foto’s deel 3

Bron: Bond van Wapenbroeders afdeling Midden Brabant

Wilt u ook lid worden van Identiteitsgroep Vredesmachten?

Copyrights 2016 Identiteitsgroep Vredesmachten
Scroll naar boven