De Oorlogsgravenstichting

Van de algemeen directeur van de Oorlogsgravenstichting, Dhr. T. Vleugels, hebben wij onderstaand bericht ontvangen:

Beste lezer,

Per 28 mei 2018 werd in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. Dit houdt in dat vanaf die datum voor elk land binnen de Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. Deze wet komt in de plaats van de nationale Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Wat verandert er? De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacy rechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Wat betekent dit voor u als nabestaande?

De Oorlogsgravenstichting heeft bepaalde data over u opgeslagen; denk daarbij onder andere aan naam, adres, telefoonnummer(s), emailadres(sen). Uw naam en/of foto staan mogelijk vermeld in het archief of de database van de Oorlogsgravenstichting.

Voor sommige gegevensverwerking hebben we toestemming nodig van de betrokkenen. De AVG stelt strengere eisen aan deze toestemming, te weten: de Oorlogsgravenstichting moet kunnen aantonen dat we geldige toestemming van mensen hebben gekregen om hun persoonsgegevens te verwerken en deze voor langere tijd te bewaren. Daarnaast moet voor u de mogelijkheid bestaan om uw toestemming in te trekken of op verzoek inzage te krijgen in welke gegevens van u zijn opgeslagen.

Gezien het bovenstaande verzoeken wij u om voor 1 maart 2019 het formulier in de bijlage, bij voorkeur per mail via avg@ogs.nl, volledig ingevuld aan ons retour te zenden. Wanneer u niet over internet beschikt, kunt u uw formulier sturen aan Oorlogsgravenstichting, Antwoordnummer 994, 2508 VD Den Haag, een postzegel is dan niet nodig. Als u niets wilt wijzigen hoeft u niet te reageren. Wij gaan er vanuit dat als wij geen reactie ontvangen, u niets wenst te wijzigen. Indien u geen toestemming verleent, wordt uw naam uit onze database verwijderd. U wordt dan niet meer op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen bij de Oorlogsgravenstichting.

 

Theo Vleugels
Algemeen directeur Oorlogsgravenstichting

Bijlage

Klik op onderstaande link om het antwoordformulier te downloaden:

Antwoordformulier inzake AVG Oorlogsgravenstichting

 

, , , , , ,

Wilt u ook lid worden van Identiteitsgroep Vredesmachten?

Copyrights 2016 Identiteitsgroep Vredesmachten
Scroll naar boven