Bestuur IVM

                                  Edwin

Voorzitter              Secretaris                               Penningmeester
Migiel                      Saskia Heezen                       Edwin Dokter
06-                               06- 18 58 43 51               06 – 22 24 20 13
voorzitterivm.ivm@gmail.com        secretaris.ivm@gmail.com        penningmeester.ivm@gmail.com
                         Claudia
                   Algemeen Lid
              Claudia Kalfsvel
                                      06 – 23 10 93 30
  bestuurslid3.ivm@gmail.com

Voor vragen/ opmerking met betrekking tot de website kunt u mailen naar webredactie.ivm@gmail.com

Wilt u ook lid worden van Identiteitsgroep Vredesmachten?

Copyrights 2016 Identiteitsgroep Vredesmachten
Scroll naar boven