Aanmelden Nationale Herdenking te Amsterdam en Prinsjesdag te Den Haag

Beste leden,

Op de Nationale Herdenking op donderdag 4 mei 2017 te Amsterdam en Prinsjesdag op dinsdag 19 september 2017 te Den Haag zal een erecouloir worden geformeerd waarvoor u zich kunt opgeven.

Opgave voor 4 mei moet uiterlijk zondag 19 februari 2017 op het Secretariaat van de IVM binnen zijn.
Voor 19 september 2017 moet de opgave uiterlijk zondag 09 juli 2017 op het Secretariaat binnen zijn.

Opgave met: Naam, voorletter, adres (compleet), e-mailadres, telefoonnummer en VETERANENNUMMER.
Gelieve bovenstaande informatie te mailen naar het secretariaat o.v.v. “aanmelding 4 mei / 19 september”

Ik moet u er op wijzen dat te laat ontvangen opgave helaas niet in behandeling kunnen worden genomen. Dit heeft te maken met allerlei extra administratieve handelingen die moeten worden verricht in verband met de verscherpte veiligheidseisen.

Wellicht ten overvloede wijs ik u ook nog op het feit dat het opgeven van uw leden niet impliceert dat deze ook daadwerkelijk allen kunnen deelnemen. Dat is afhankelijk van het totaal aantal veteranen dat wordt opgegeven vanuit alle aangesloten veteranenverenigingen. Binnen het VP streven ze er naar om een evenredig deel van alle aangemelde veteranen te laten deelnemen, hetgeen er toe kan leiden dat een deel van uw aangemelde veteranen niet kan worden geplaatst. Mede om die reden is het aantal op te geven veteranen voor de Nationale Herdenking op 4 mei gemaximeerd op 6 personen en voor Prinsjesdag 12 personen.

NADERE INFORMATIE

Uitgangspunt is dat het veteranendetachement ALLEEN uit veteranen zal bestaan. Gezien het vaak grote aantal belangstellenden impliceert opgave echter helaas NIET altijd deelname. Uitsluitend de geselecteerde deelnemers ontvangen uiterlijk begin september bericht van het Bureau VP.

Gelet op de vooralsnog onberekenbare weersomstandigheden en de fysiek zware belasting door wellicht langere tijd (meerdere uren) (in de houding) staan, dient de potentiële deelne(e)m(st)er hier vooraf over te worden geïnformeerd

De aangewezen leden van het veteranencontingent zullen tijdig de noodzakelijke informatie ontvangen en zullen tijdig het vrij vervoerbewijs NS toegezonden krijgen. Andere vormen van vervoer kunnen niet worden gedeclareerd.

Het tenue voor de deelnemers van het veteranencontingent is het door de vereniging voorgeschreven verenigingstenue, waarbij onderscheiding(en) in modelformaat mogen worden gedragen (zie bekendmaking 01A-2013 Tenue voor Veteranen bij erecouloir VP).

, , , , , , , , ,

Wilt u ook lid worden van Identiteitsgroep Vredesmachten?

Copyrights 2016 Identiteitsgroep Vredesmachten
Scroll naar boven