59e INTERNATIONALE MILITAIRE BEDEVAART 19 – 21 MEI 2017 NAAR LOURDES

Met als thema “Geef ons de Vrede” ontmoeten militairen uit tientallen landen elkaar in een ambiance van bezinning en gebed, afgewisseld met lichtere momenten van gezelligheid en kameraadschap.

De Rooms-katholieke Geestelijke Verzorging bij het Ministerie van Defensie, in samenwerking met de Stichting Militaire Lourdes Bedevaart, nodigt militairen uit deel te nemen aan de Militaire bedevaart naar Lourdes 2017, die plaats vindt van 19 tot 21 mei 2017.

In de editie van 2017 willen we ons speciaal inzetten voor die collega’s/veteranen die tijdens (recente) missies op een of andere wijze gewond zijn geraakt. Het programma in Lourdes voorziet in een aantal momenten waarop de mogelijkheid tot lotgenotencontact wordt geboden met collega’s uit andere landen.

Internationale grootse vieringen worden afgewisseld met intiemere bijeenkomsten op nationaal niveau. Verder is er ruimte voor onderling contact, o.m. tijdens een gezamenlijke receptie met lunch, een excursie en een internationaal sportevenement.

Alle (post)actieve militairen en burgerambtenaren van Defensie tot en met 75 jaar zijn welkom om deel te nemen. Zij mogen ieder één introducé(e) of begeleid(st)er meenemen. Bent u ouder dan 75 jaar, dan bekijkt een arts met u de mogelijkheden.

In principe dient iedere deelnemer in staat te zijn om met een bus te reizen. We zetten zowel dag- als nachtbussen in, e.e.a. afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Mocht u daartoe niet in staat zijn, bijvoorbeeld vanwege afhankelijkheid van een rolstoel,  wordt bezien of er een vliegtuigstoel voor u beschikbaar is. Het bestuur laat zich in dat geval adviseren door een arts. Hetzelfde geldt voor de leeftijdsbeperking.

De reis kan ook per motor gemaakt worden, met een speciaal reisprogramma, waaronder een Battlefield tour. Deze tour begint op 16 mei en eindigt op 25 mei.

Meer informatie vindt u op de website: www.militairebedevaart.nl  Daar vindt u ook een digitaal inschrijfformulier. U kunt voor informatie ook terecht bij uw aalmoezenier.

Uw inschrijving moet vóór 1 maart 2017 binnen zijn.

Voor de motorreis vindt u aanvullende informatie op  http://www.militairemotorbedevaart.nl/

 

—————————————————————————————————————–

Meer informatie voor de pers bij het secretariaat SMLB , telefoon 06 1549 2778 of per email: secr.smlb@ziggo.nl.

Wilt u ook lid worden van Identiteitsgroep Vredesmachten?

Copyrights 2016 Identiteitsgroep Vredesmachten
Scroll naar boven